Anasayfa   |  Site Haritası  |  E - Mail

 
 | HABERLER

 

 

SANAYİCİ, İŞ ADAMI ve ESNAFLARIMIZA ÖNERİLER  

      Üretmeyi planladığınız her ürünün üzerinde  herhangi bir hak olup, olmadığını önceden öğreniniz. Üretim ve pazarlama  planını buna göre yapınız.

 ●  Üretmeyi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında pazarlamayı planladığınız ürünlerin Patent, Faydalı model, Endüstriyel tasarım ve Marka gibi sınai mülkiyet haklarından birini içerip  içermediğini mutlaka tesbit ediniz. Türkiye’de herhangi bir korumanın varlığının araştırılması için TPE yetkili ve görevli kuruluştur. Başka ülkelerde tescil ve koruma olup olmadığını ihracat ve üretim yapmayı planladığınız ülkelerin patent ofislerinden yada ülkedeki patent Vekillerinden öğrenebilirsiniz. İlgili ülke ofislerinin haberleşme adres, telefon ve faks numaralarını da TPE' den öğrenebilirsiniz. Türkiye’de korumanın olmadığını tesbit ettiğinizde haksız rekabet yaratmayacak biçimde söz konusu ürünü gönül rahatlığı ile üretebilirsiniz.

 ●  Kendi ürettiğiniz veya geliştirdiğiniz herhangi bir yeni ürün için sınai mülkiyet hakkını önce Türkiye’de elde ediniz. Sonra ihracat planladığınız  Ülkelerde hak elde ediniz

 ●  Her üretilen yada pazarlanan ürünün üzerinde Patent yada Tasarım hakkı olmaya bilir. Ancak mutlaka bir Markası vardır. Markanız tescilsiz ise; önce Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü'nde  markanızı tescil ettiriniz. Hemen sonrada ihracat yaptığınız  yada planladığınız  Ülkelerde tescil ettiriniz. Tescil benzer markanın varlığı  ya da diğer nedenlerle mümkün değilse yeni ve özgün bir kelime, kelime gurubu /veya işareti hem Türkiye’de  hem de başka ülkelerde tescil ettiriniz.

     Patent ya da Faydalı model ile korunabilecek bir buluş olarak korunabilecek ürün yenilikleriniz varsa bunları önce Türkiye’de sonrada ihracat planladığınız ülkelerde tescil ettiriniz.

     Başka ülkelerde tescil için rüçhan haklarından yararlanınız.

    ●  Türk Patent Enstitüsü'ne usulüne uygun  marka, patent ya da tasarım başvurusu yaptıktan sonra Türkiye'nin  de taraf olduğu Madrid Sözleşmesi'nin getirdiği rüçhan hakkından yararlanarak ihracat veya üretim yapmayı planladığınız ülkelerde başvuru yapınız. Markanızı aldıktan sonra Türkiye’den T.P.E. ne Vekiliniz aracılığı ile yapacağınız Başvuru ile Uluslar arası Marka Tescili yaptırmanızda mümkündür.

     İhracat  yaptığınız Ülkelerde tescilsiz bir marka ile kesinlikle ihracat yapmayınız.

   Tescilsiz marka kullanımı yasak olmasına rağmen başka ülkelere yapılacak ihracatta,  ülkede aynı mallar için tescilli benzer bir marka varsa gümrüklerde mallara el konulması riski  vardır. Aynı durum iç piyasada da  geçerlidir. Mallar toplatılabilir.

   Haksız rekabet oluşturacak üretim ve pazarlamadan kaçınınız. 

     Piyasaya çıkacak ürünlerin özellikle piyasada yeni olan ürünlerle benzerlik durumları söz konusu ise ya da tescilsiz bir marka ile üretim yapılacaksa  bu durumda aynı ürün ya da benzer marka ile ilgili bir araştırma yapılması gerekir. Yani ürün üzerinde bir tasarım ya da  marka hakkı  olmadığı, pazarlanacak  Ülkelerin  Patent ofisleri / Enstitülerinden ya da Marka, Patent ve Tasarım Vekillerinden öğrenilmelidir.

     Zira taklit üretimi ve ya pazarlama durumunda Türkiye’de  para cezası ve hapis cezası  ve İşyeri kapatma cezası söz konusudur.

 

   
Copyright © 2006  Ak Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Designed By Duru Teknoloji