Anasayfa   |  Site Haritası  |  E - Mail

 
 | HABERLER

 

 

MARKA İZLEME NEDİR?

Marka izleme marka başvurusundan veya sonra yapılan bir işlemdir. T. C. Türk Patent Enstitüsüne başvurulan markalar önce şekli şartlar açısından  daha sonrada benzerlik yönünden incelenerek markanın birebir benzeri aynı mal ve hizmetler için var ise bir sonraki marka başvurusunu red eder. Şayet markanın bire bir benzeri veya aynısı yok ise marka başvurusunu ayda bir yayımlanan Resmi Marka Bülteninde ilan eder Marka bu bültende 3 aylık süre ile ilanda kalır. Üç aylık bu ilan süresi içinde firmalar kendi adına daha önce başvurulmuş olan markalarına veya daha önceden tescil ettirmiş oldukları markalarına  benzer gördükleri markalara  itiraz hakkını kullanıp itirazda bulunmalarına marka izleme denir.

 

MARKA İZLEME NEDEN GEREKLİ

 Bir markanın tescil edilmesi o markanın tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. Günümüzde tanınmış, piyasada yer etmiş markalar taklit edilebilmekte ve tescil imkanları aranmaktadır.

Marka mevzuatında; ilan ve ilandaki müracaatlara itiraz sistemi esas alındığından markanın korunması, her ay 2000-3000 markanın yayınlandığı Resmi Marka Bültenlerinin incelenmesi ile mümkün olmaktadır. Böylelikle taklit ve benzer marka müracaatları ilanda yakalanmakta ve Türk Patent Enstitüsüne yapılan müracaatların tescili engellenebilmektedir. 

AK MARKA PATENT BÜROSU markaları mevzuata uygun olarak incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Benzer müracaatın bir iltibas, haksız rekabete yol açacak bir taklitçilik unsuru taşıyıp taşımadığı değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tespit edilen iltibas ve haksız rekabete yol açabilecek müracaatlar marka sahiplerine bildirilmektedir. Marka sahibinin talebi üzerine de Türk Patent Enstitüsüne itiraz yapılarak, benzer müracaatın iptali istenebilir. Türkiye de çok az sayıda firmanın bültenleri sadece  bakmak suretiyle takip ettiği marka takip işlemini firmamız “AKMARKA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ” Türk Patent Enstitüsünün yayınlamış olduğu bültenlerdeki markaları kendi veri tabanına girerek kendi müşterilerinin markalarını dijital ortamda karşılaştırmasını yapar ve müşterisine raporla bildirir. ( sizinde tescilli markalarınız veya başvurularınız varsa  firmamız tarafından takibinin yapılmasını istiyorsanız. ( Marka izleme formu ) isteyiniz. Firmamız bu işlemi kendi müşterilerine ücretsiz olarak yapmaktadır.

 

Bu tür benzer başvurulara örnekler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

1. İLAVE YAPMAK SURETİYLE MARKAYI TAKLİT ETMEK

Örneğin “KAYA” markası tescili bir marka veya başvurusu daha önce yapılmış bir marka iken “ÖZKAYA”, “KAYALAR”, “KAYAOĞLU”, “KAYASAN”, “KAYAM” v.b. markalar ilk  başvuru yapılmış  veya tescilli bulunan “KAYA”  ibareli markaya benzetilmeyerek ilan edilmektedir. İlan edilen bu benzer markalara 3 aylık itiraz süresi içinde itiraz edilerek benzer başvurunun iptali sağlanabilir.

 

2. SES BENZERLİĞİ YÖNÜNDEN MARKAYI TAKLİT ETMEK

Bunu  bir  örnekle açıklayalım “SUNNY”  markası tescilli iken “SANNY” ibareli marka okunuşu aynı olmasına rağmen tescilli bulunan “SUNNY” ibareli markaya benzetilmeyerek tescil edilmek üzere aynı mal ve hizmetlerde ilan edilmektedir.

 

3. YAZILIŞLARI FARKLI ANLAMLARI VE OKUNUŞLARI AYNI OLAN MARKALAR YÖNÜNDEN BENZEŞMELER.

Bunu bir örnekle açıklayalım bu tür benzeşmelere en iyi örnek rakamlardır. “BEŞ” markası tescilli iken aynı mal ve hizmetler için rakamla “5” ibaresi ilk başvurusu yapılmış veya tescilli olan “BEŞ”  ibaresine benzetilmeyerek ilan edilmektedir.

 

4. FARKLI MAL VE HİZMETLER YÖNÜNDEN BENZERLİK

Birebir aynı olan markalar farklı mal ve hizmetler tescil edilmesinde bir sakınca yoktur. Daha önce tescil edilmiş bir markanın ününden kötü niyetli olarak  faydalanmak için yapılır.  Örneğin “VAKKO” markası tekstil giyim sektöründe tescilli bir marka iken bu markanın tanınmışlığından yararlanarak bu markanın aynısını mobilya sektöründe tescil ettirmemek istemesi  markanın ününden faydalanmak için kötü niyetli bir başvurudur.  

 

BAŞKA NE FAYDA SAĞLANABİLİR
Rakip firmaların marka başvurularını izlemek mümkündür. AK MARKA PATENT OFİSİ ne talep edildiği taktirde rakip firmaların marka başvurularını sürekli takip edebilir. Bunun anlamı “X” firmasının yaptığı başvuruların size her ay rapor eder. Marka için izleme ilk bir yıl boyunca ücretsiz olacaktır. Birinci yıldan sonra AK MARKA  PATENT OFİSİ’nden memnun kaldığınız taktirde uygun bir ücret ile izleme devam edecektir.

 

İLANA İTİRAZ

1. Marka bülteninde yayınlanan markalara itiraz : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara , marka sahipleri daha once tescilli markalarına benzediği gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.
Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi, markaları birebir benzerlik yönünden 556 Sayılı KHK 7. maddesine göre incelemekte ve daha önce tescilli markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek derecede aynısı olmayan markaların , Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir.
Tescilli marka sahiplerinin , markalarını korumak konusunda yapmaları gereken en önemli işlerden biri bu bültenleri takip ederek , markalarının benzerlerinin yayınlanması halinde itiraz edip , markalarını korumalarıdır. Ancak az sayıda basılan ve binlerce sayfalık bu marka bültenlerini takip etmek ve benzer markaları tespit etmek firma sahipleri için pratik açıdan zor gözükmektedir. Bu nedenle firma sahiplerinin markalarının benzerlerinin tescil edilmesini önlemek için marka vekillerine yıllık takip yetkisi vererek markalarını korumalarını önermekteyiz.

2. Enstitü Kararlarına İtiraz : Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığınca verilen red veya kısmi red kararlarına kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. AK MARKA PATENT BÜROSU LİMİTED ŞİRKETİ olarak tescil işlemlerini yürüttüğümüz markalarla ilgili olarak verilen red veya kısmi red kararlarını haklı bulmadığımız durumlarda müvekkillerimizin haklarını korumak için gerekli itirazlar konusunda uzman avukat- marka vekillerimizce yapılmaktadır.

 

   
Copyright © 2006  Ak Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Designed By Duru Teknoloji