Anasayfa   |  Site Haritası  |  E - Mail

 
 | HABERLER

 

 

ULUSLAR ARASI MARKA TESCİLİ

Yurtdışında Marka Tescili

Türkiye’de tescil ettirdiğiniz markanız sadece Türkiye’de koruma altına alınır. Yurtdışında özellikle ihracat yaptığınız ve hedef Pazar olarak belirlediğiniz ülkelerde markanızı tescil ettirmeniz firmanız için çok önemlidir. Yurtdışında özellikle Madrid Protokolü kapsamında yapılacak bir müracaatla üye olan ülkelerden birkaçında veya tamamında (Yaklaşık 67 ülke) oldukça düşük sayılabilecek maliyetlerle markanızı tescil ettirmeniz mümkündür.

Madrid Protokolü Ülkemizde Ne Zaman Uygulanmaya Başlamıştır. Madrid Sistemi’nin Amaçları Nelerdir?

Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibarıyla ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Madrid Sistemi ile –protokole taraf ülkelerde olmak kaydıyla- tek bir dil kullanarak tek bir başvuru ile markaların uluslar arası tescilinin yanı sıra yenileme, devir, unvan ve adres değişiklikleri, eşya sınırlamaları gibi değişikliklerin tek bir basit işlemle uluslararası Sicile kaydedilmesi amaçlanmıştır.

Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste tescilli bir markanın veya başvurunun bulunması zorunludur ve bu tescilde veya başvuruda eşya listesinin genişletilmesi mümkün değildir.

Madrid Sistemi İle Yapılan Uluslararası Tescil Esas Markaya Ne Şekilde Bağımlıdır?

Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl bağımlı kalır. Eğer bu süre içinde menşe ofisçe tescil edilen marka (yani esas tescil) mahkeme kararı ile veya marka sahibi tarafından iptal edilirse uluslararası tescil de iptal edilir. Uluslararası tescilin menşe ofise yapılan bir başvuruya dayandığı durumda ise; başvuru beş yıllık süre içinde reddedilir, geri çekilir yada başvurudan kaynaklanan tescil bu süre içerisinde hükümsüz kalır ise uluslararası tescil de iptal edilir. Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitiminden sonra uluslararası tescil, esas başvurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir.

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?

Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte olduğunu bildirir.

 

Madrid Protokolü Uyarınca Yapılan Uluslararası Marka Tescili

Türkiye’nin 01.01.1999 tarihinden itibaren taraf olduğu Madrid Protokolü uyarınca Türkiye’den tek bir başvuru  ile  aşağıda belirtilen ülkelerde geçerli olabilecek ve ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ olarak anılan bir marka tescili alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Uluslararası Marka Tescilinin temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır:

- Markanın kullanılacağı hizmetler ve eşyalar tek bir başvuruda belirtilebilir.

- Uluslararası başvuru  Türkiye’de alınan bir tescile veya dosyalanan bir başvuruya dayanmalıdır. Uluslararası tescil, 5 (beş) yıl  boyunca Türkiye’de dosyalanan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır. Dolayısıyla Türk başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir.  Ancak, beş yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir. 

- Uluslararası tescilin maliyeti ülkelerin belirlenmesinden sonra tespit edilebilmektedir ve ücret tablosu ekte sunulmaktadır. Ücretler İsviçre Frankı cinsinden, Türk Patent Enstitüsü’ne ise  işlem ücreti Türk Lirası  cinsinden ödenmektedir.

- Başvurunun dosyalanmasında itibaren belirlenen ofislerden herhangi biri 12 veya 18 aylık süre sonuna kadar  markanın kabulü veya reddini uluslar arası ofise bildirilir. Bu sürenin sonunda marka sahibi markasının hangi ülkelerde tescil edildiğini veya red edildiğini öğrenir.

- Uluslararası tescili süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda  yenilenebilir.

- Protokole sonradan katılan ülkeler olursa,  mevcut tescil ücretler ödenerek bu ülkelerde de geçerli hale getirilebilir.  

 

Madrid Protokolünün Temel Özellikleri

1 Aralık 1995’te yürürlüğü giren ve 1 Nisan 1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması’na ilişkin Protokol, ülkemizde 01.01.1999 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir Uluslararası marka müracaatıyla, protokole üye yaklaşık 67 ülkenin belirlenen birkaçında veya tamamında marka tescili mümkün olmaktadır.

Madrid Protokolü’nün Amaçları şunlardır;

a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanarak birden fazla ülkede (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,

b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamak,

 

Madrid Prokolü ile Uluslararası Başvurunun Avantajları

Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir müracaatla, protokole üye yaklaşık 67 ülkenin birkaçında veya tamamında markanızı tescil ettirme imkanı bulunmaktadır. Bu durum hem marka tescil maliyetini önemli ölçüde azaltmakta, hem zamandan tasarruf edilmekte, hem de işlemin tek elden yürümesi nedeniyle düzenli bilgi akışı sağlanmaktadır. Ayrıca markanın yenileme, devir gibi işlemleri de tek bir müracaatla yapılabilmektedir.

 

   
Copyright © 2006  Ak Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Designed By Duru Teknoloji