Anasayfa   |  Site Haritası  |  E - Mail

 
 | HABERLER

 

 

ENDÜSTRİYEL  TASARIM TAKİP  NEDEN GEREKLİ?

Bir Endüstriyel Tasarımın tescil edilmesi o Endüstriyel Tasarımın tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. Günümüzde tanınmış, piyasada yer etmiş Tasarımın taklit edilebilmekte ve tescil imkanları aranmaktadır.

Endüstriyel Tasarımın tescil mevzuatında  Şekil ve ürün araştırması yapılmaksızın  başvurusu yapılmış olan her tasarım  Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarım bülteninde ilan edilmektedir. İncelemezsiz olarak yapılan bu sistemde ilan ve ilandaki müracaatlara itiraz sistemi esas alındığından tasarımların korunması , her ay ortalama 2000-3000 adet tasarımın yayınlandığı Resmi Endüstriyel Tasarımın Bültenlerinin incelenmesi ile mümkün olmaktadır. Böylelikle taklit ve benzer tasarım müracaatları  ilanda yakalanmakta ve Türk Patent Enstitüsüne yapılan müracaatların tescili engellenebilmektedir. Tasarımlar 6 aylık süre ile ilanda kalmaktadır. 6 aylık bu ilan süresi içerisinde itiraz yapılmayan tasarımlara belge verilmektedir.

Firmamız AK MARKA PATENT BÜROSU Endüstriyel Tasarım şekillerini mevzuata uygun olarak incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Benzer müracaatın bir iltibas, haksız rekabete yol açacak bir taklitçilik unsuru taşıyıp taşımadığı değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tespit edilen iltibas ve haksız rekabete yol açabilecek müracaatlar tasarım sahiplerine bildirilmektedir. Tasarım sahibinin talebi üzerine de Türk Patent Enstitüsüne itiraz yapılarak, benzer müracaatın iptali istenebilir. Türkiye de çok az sayıda firmanın bültenleri sadece  bakmak suretiyle takip ettiği tasarım takip işlemini firmamız “AKMARKA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ”  Türk Patent Enstitüsünün yayınlamış olduğu bültenlerdeki tasarım şekillerini ve eşyalarını kendi veri tabanına girerek kendi müşterilerinin tasarımlarını  dijital ortamda karşılaştırmasını yapar ve müşterisine raporla bildirir.  Firmamız bu işlemi  ücretsiz olarak yapmaktadır. Ancak benzer tasarım tesbit edildiğinde firma tarafından itiraz istenmesi halinde ücret talep edilmektedir.

Sınai mülkiyet hakları konusundaki deneyimi ve tecrübesi ile Ankara' da ikinci Adresiniz olarak Firmamız 5 yılık Tecrübesi ve uzman kadrosuyla  Dosyalarınızı hazırlar, Takip eder, Kısa sürede sonuçlandırır, Size ulaştırır.

Marka izleme marka başvurusundan veya sonra yapılan bir işlemdir. T. C. Türk Patent Enstitüsüne başvurulan markalar önce şekli şartlar açısından  daha sonrada benzerlik yönünden incelenerek markanın birebir benzeri aynı mal ve hizmetler için var ise bir sonraki marka başvurusunu red eder. Şayet markanın bire bir benzeri veya aynısı yok ise marka başvurusunu ayda bir yayımlanan Resmi Marka Bülteninde ilan eder Marka bu bültende 3 aylık süre ile ilanda kalır. Üç aylık bu ilan süresi içinde firmalar kendi adına daha önce başvurulmuş olan markalarına veya daha önceden tescil ettirmiş oldukları markalarına  benzer gördükleri markalara  itiraz hakkını kullanıp itirazda bulunmalarına marka izleme denir.

 

TASARIM NEDİR?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır.

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

 

Neden Tasarım?

Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım yolu ile bu hedefe ulaşmış bir çok kuruluş bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü  üstlenmektedir.    

Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonimik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.  

 

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarlı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yapılan yatırımların, sarfedilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engeleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

 

Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, “endüstriyel tasarım tescil başvuru formu” nun doldurulması, öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat yada posta yolu ile Enstitüye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

 

Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama:  Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.

Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.

 

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?

Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile

 

·        üretim yöntemi,

·         ürünün kullanım amacı,

·         fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar

 koruma altına alınamaz.

Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

 

1. Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.
Herhangi bir tasarımın 554 sayılı K.H.K ile koruma altına alınabilmesi için yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

Yenilik; Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip  kendine has bir şekli olan dünyada ve Türkiye de  kamuya sunulmamış veya yeni sunulmuş (12 ayı geçmemiş) her türlü ürün tasarımın konusunu oluşturmaktadır. Örneğin ( sandalye , dolap, makine , kumaş deseni, ambalaj deseni, biblolar,  heykeller, çamaşır, v.b. yeni olan her ürün ve ambalaj şekilleri tasarım konularını oluşturmaktadır. Bu tür tasarımlar tescil edilerek koruma altına alınırlar. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya öncelik tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuoyuna sunulmamış ise o tasarım yenidir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Kamuoyuna Sunma; Sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar.

Ayırt Edici Nitelik; Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın yine bilgilenmiş kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılığın olması anlamındadır. Eğer böyle bir farklılık yoksa tasarım ayırt edici niteliğe sahip değildir. (Bilgilenmiş kullanıcı: nihai tüketici veya tescile konu tasarım üzerinde uzman olan kişi anlamındadır.)

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesi; birbirleriyle kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir.

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması halinde, bu tasarımlar beş yıl süre ile koruma altına alınacaktır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla 25 yıla uzatılabilir. ( Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Eğer bu süre geçirilirse ek bir ücretin ödenmesi şartıyla tescilin sona erdiği günden itibaren 6 ay içerisinde yapılabilir.

Koruma süresi; Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 5’er yıl dönemler halinde olmak üzere 4 defa yenile yapılmak suretiyle 25 yıla kadar koruma altına alınabilir. 

Yeni bir ürün  tasarladıysanız piyasaya çıkartmadan önce mutlaka firmamızı arayıp Tasarımınızı üçüncü kişilere karşı koruma altına alalım.

 

TASARIM TESCİLİ YAPILACAK ÜRÜNLER
Endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir. Örneğin; Ürünlerin ambalajları, ambalajların üzerindeki desenler, Kumaş desenleri, konfeksiyon ürünlerinin modelleri, Mobilyaların modelleri, Makinaların dizaynları, araçların dizaynları , araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.


KORUMA SÜRESİ
Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkanı mevcuttur.

TASARIM TESCİL ŞARTLARI
Tasarımların tescil edilebilmesi için YENİL OLMASI ve AYIRT EDİCİ NİTELİĞE sahip olması gerekmektedir.

YENİLİK
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüchan(öncelik)  tarihinden önce DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Endüstriyel Tasarımla tescil edilerek koruma altına alınır. Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma veya bu kişilerin suiistimali sonucu kamuya sunma YENİLİK ve AYIRT EDİCİ NİTELİK etkilenmez.

AYIRT EDİCİ NİTELİK
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

KORUMA KAPSAMINA GİRMEYEN TASARIMLAR

Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar.
Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımları


Teknik Fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar.
Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü , başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.


2. Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilemeyecek Tasarımlar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen koruma şartlarını karşılamayan tasarımların tescili kesinleşmeyecektir.
1. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.
2. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü sahıslara yapılan ve açıkça veya zımmen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.
3. Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile 554 sayılı K.H.K..'nın yedinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.
Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir tasarımın;
Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de veya dünyada herhangi bir yerde piyasaya sunulmuş olması veya Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz koruma süresini doldurmamış olması, gerekir.
Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.
4. Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafindan kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin suistimali sonucu kamuya sunulursa, bu açıklama 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.
5. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
6. Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
Ancak, bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen "yenilik" ve "ayırt edicilik" kriterlerini karşılamak koşulu ile farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.


3. Tasarım Hakkı Talep Edenle Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır.
Tasarımcı ise; tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.


4. Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir?

Endüstriyel Tasarımların Tesciline İlişkin Kararname çıkana kadar daha önce TTK. Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunan tescilsiz tasarımlar, yine aynı şekilde korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK'nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yer alan en önemli hususlar tescilin sağladığı isbat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır.

 

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.

a.      Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak,

b.      Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,

c.      Bu maddenin önceki (a) ile (b) bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

d.     Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

e.      Gasp.

Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 34 üncü maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hüküm olunursa , yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

Ayrıca 03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi Endüstriyel Tasarımlara karşı tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilecek hapis ve para cezalarını içermektedir. Bunlara kısaca değinirsek

1.      Yanlış ve yanıltıcı bildirim: Üç yüz milyon liradan altı yüz milyon liraya kadar para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası

2.      Tanınan hakkı genişletme: Altı yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası

3.      Tecavüz halleri: Altı yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası, iş yerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ticaretten men edilmeleridir


6. Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin İhlaller ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanımlanmakta ve Hangi Cezalar Öngörülmektedir?

4128 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 554 sayılı KHK'ye eklenen 48/A maddesinde belirtildiği üzere:
1. Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis. üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına,
2. Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde, tasarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı, başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir tasarnn hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve altıyüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına,
3. 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur.
 

Bu maddede belirtilen suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 48 inci nıaddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre Türk Ceza Kanunu'nun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.
 

Bu madde hükümlerinin uvgulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Yani tasarım ihlali nedeniyle açılan ceza davaları artık "şahsi dava" değildir. Tasarım korunmasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 48 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanılması durumlarında, 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayetler acele işlerden sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre tasarım hakkı başvurusu veya tasarım korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz makine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

   
Copyright © 2006  Ak Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Designed By Duru Teknoloji